Terug naar resultaten

Privacyverklaring

Hicle Holidays (Holcus Buiten BV) verzamelt op deze website persoonlijke gegevens, uitsluitend na toestemming. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Hicle Holidays neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor de nieuwsbrief:

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Klikgedrag

Hicle Holidays verzamelt via haar websites algemene bezoekersgegevens. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de aantallen bezoekers en het aantal klikken op een bepaalde pagina.

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan. Holcus Buiten BV maakt gebruik van van Google Analytics Cookies. Met Google is een bewerkingsovereenkomst afgesloten: Gegevens worden verzameld maar niet met Google gedeeld. Er wordt geen volledig IP adres getrackt. Wel verzamelen wij informatie voor van het meten van bezoekersaantallen. Hierdoor kunnen wij kijken welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke populair zijn enz. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website-ervaring te kunnen blijven ontwikkelen. Wij gebruiken hiervoor alleen gegevens die in geen enkel geval te herleiden zijn naar een persoon.

Social-mediacookies

Social-mediacookies maken het mogelijk om eenvoudig een pagina te delen via social media of om sociale content over een onderwerp te tonen. De social media waarvoor cookies kunnen worden geplaatst zijn bijvoorbeeld Twitter, LinkedIn, What’s App en Facebook.

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Google Chrome of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser. Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Recht van verzet

Voor inzage, corrigeren of verwijderen van gegevens of andere vragen kunt u contact opnemen met: Holcus Buiten BV, Weesperstraat 118-Q, 1112 AP Diemen of per e-mail aan info@hicle-events.com

U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen en verzoeken om deze te laten corrigeren of te verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail met uw gegevens aan info@hicle-events.com. Of doe dit per post naar: Holcus Buiten BV, Weesperstraat 118-Q, 1112 AP Diemen. Hicle Holidays zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op een verzoek reageren.

Veranderingen

Hicle Holidays behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren.